Дигитален хъб
СОНМ-МОРЕ

25 март 2023 г., събота

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР В ПЪТЯ НА ОНКОЛОГИЧНИЯ ПАЦИЕНТ

ВИРТУАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА СОНМ

17 юни 2023

Изминали събития, Архив

12.11.2022

Виртуален обучителен Семинар СОНМ
СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЪРДА – РЕАЛНИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ. ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ

Посетете

20-22.10.2022

Национална Онкологична Конференция СОНМ-МОРЕ 2022

Посетете

Мрежова карта

Официален сайт на Съвместната Онкологична Национална Мрежа.

Фондация МОРЕ-Дарзалас

Официален сайт на Фондация МОРЕ-Дарзалас

МОРЕ
e-Guidelines

Посетете оригиналната платформа МОРЕ e-Guidelines.

Библиотека МОРЕ

Посетете изцяло обновената Библиотека МОРЕ.
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

cme_logo

Продължаващо Медицинско
Обучение

Посетете портала за продължаващо медицинско обучение.